ประวัติมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ประวัติมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536  โดย คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา เป็นประธานมูลนิธิฯ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดได้รับการฟื้นฟูทางการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และให้มีงานทำโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม...
ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

  ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด “เพชรัตน์ เตชวัชรา” เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2483 ปัจจุบันสมรสกับ นางอัมพร เตชวัชรา มีบุตร 2 คน โดยท่านประธานมูลนิธิจบการการศึกษาจาก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ , โรงเรียนเซนต์คาเบรียล , Overbook School For the...