ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

  ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด “เพชรัตน์ เตชวัชรา” เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2483 ปัจจุบันสมรสกับ นางอัมพร เตชวัชรา มีบุตร 2 คน โดยท่านประธานมูลนิธิจบการการศึกษาจาก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ , โรงเรียนเซนต์คาเบรียล , Overbook School For the...