เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดได้จัดพิธีครอบครู ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมไปถึงรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ใช้สำหรับประกอบอาชีพอีกด้วย

ด้านคุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด เผยว่า พิธีครอบครูจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นพิธีที่สำคัญที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูและปฎิบัติตัวในทางที่ดี