น้อมส่ง องค์ภูมินทร์มหาราชาสู่สวรรคาลัย
ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด